Yritys

Vaativien potilaiden hoito on palvelumme perusta

 

InMedin toiminta perustuu vankkaan, vaativan sairaanhoidollisen työn osaamiseen eri potilastyyppien kanssa. Teemme päivittäin töitä erityislasten, lasten, kotihoidossa olevien vakavasti sairaiden ja dementikkojen kanssa. Olemme erikoistuneet asiakkaan kotona tehtävään hoitotyöhön joko yksin tai yhteistyössä etälääkärin kanssa. Sairaanhoidon palveluita täydentävät kotihoidon palvelumme.

Meillä on kykyä ja halua nähdä ja tehdä asiakkaan paras

 

Meillä on vilpitön halu tehdä työtä asiakkaan parhaaksi. Valitsemme joukkoomme ihmisiä, jotka soveltuvat toisten auttamiseen ja joilla on luontaista lahjakkuutta tarttua toimeen ja saada asiat tapahtumaan. Olemme ammattilasia, jotka eivät tee kompromisseja asiakkaan terveyden tai turvallisuuden ollessa kyseessä. Työntekijöidemme toimintaa ohjaa käsikirja, jossa konkreettisesti ohjataan toimimaan ajatuksella ”potilas edellä”.

Koti on jokaisen ihmisen turvapaikka

 

Teemme töitä ihmisten kotona. Suhtaudumme kunnioituksella ja hienotunteisesti toisen kotiin ja yksityiseen elämänpiiriin. Tehtävänämme on hoitaa työt sovitulla tavalla, mutta myös kuunnella ja kohdata ihmisiä päivittäin. Se tarkoittaa sitä, että osaamme muodostaa keskusteluista ja tilanteesta oikean kuvan ja uskallamme myös reagoida tilanteeseen sopivalla tavalla. Joskus kuunteleminen ja kohtaaminen on jutustelua, joskus kannustusta, joskus vaatimista. Pidämme aina huolen, että asiakkaan terveys ja turvallisuus eivät vaarannu.

Kunnioitamme ammattilaista ja teemme yhteistyötä samanmielisten kanssa

 

Ammattitaitoa kunnioittava ilmapiiri tuottaa hyvää tulosta myös yhteistyössä. InMedin yhteistyömallissa lääkärikeskuksen kanssa kantavana ajatuksena on ”yhdenvertainen ammattilaisuus”. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa molemmat kunnioittavat toisen ammattitaitoa ja roolia ja luottavat toisen tekemiseen. Tämä yksinkertaiselta kuulostava asia kuitenkin vaikuttaa siihen, että InMedin etälääkäripalvelu toimii hyvin myös käytännössä.

Pohjalaisella asenteella – se tehdään, mikä luvataan

 

Yrityksellämme on maine, että se tehdään, mikä luvataan ja perästä ei kuulu mitään. Luotettava maine perustuu yrityskulttuuriin, jossa tyytyväisen asiakkaan eteen tehdään koulutus- ja asennetyötä päivittäin ja luvatut asiat hoidetaan loppuun asti.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme yksityisille ja julkiselle sektorille!

 

Hennamari Hietala, sairaanhoitaja, toimitusjohtaja

InMedi – Välitämme sinusta aidosti

InMedi yrityksenä

 

InMedin yritystoiminnan juuret ovat keskussairaalan lastenosastolla, jossa työmoraali ja -ilmapiiri olivat korkealla. InMedin perustaja Hennamari teki töitä osastolla vuosien ajan ja oppi näkemään ja arvostamaan ammattitaitoa ja erilaisten työntekijöiden osaamista ja rooleja. Työssä korostui myös tarve ja kyky lukea potilasta, joka ei vielä omin sanoin osaa täsmällisesti kertoa omia tuntemuksiaan. Lapsilta piti osata kaivaa esiin tietoa ja myös motivoida heitä eri tavoin toimimaan halutulla tavalla.

 

InMedin toiminnan peruskivet ovatkin kovassa ammattitaidossa, halussa ja kyvyssä ymmärtää asiakasta ja kanssakäymisessä, jossa osataan motivoida potilasta haluttuun suuntaan.

 

Yritys kehittää pitkäjänteisesti konseptia, jossa potilastyö on keskiössä ja työntekijöitä ohjataan jatkuvasti kehittymään työssään. Konsepti antaa ammattilaiselle raamit ja mahdollisuuden toimia eettisesti oikein työssään.

Hennamari Hietala
Toimitusjohtaja
Asemakatu 5
65100 Vaasa
puh. 0503829092

 

Jutta Järvensivu
Palveluvastaava
Verstaankatu 2 LH 6
33100 Tampere
puh. 0503827072

 

LATAA TÄSTÄ: OMAVALVONTASUUNNITELMA

Call Now Button